Sword of Vengeance
Original Title: Kozure Ôkami: Kowokashi udekashi tsukamatsuru
Country of Origin:  Japan
Production year: 1972
Director: Kenji Misumi
Rating: Rating
UPC [Locale]: Disc ID: 5B42-B78E-5061-522B
Running time: 1:25 (85 Min.)
Casetype: Digipak
Format: PAL, [Color status unset], 2.35:1 Widescreen
DVD-Format: Single-Sided, Single-Layered
Released: January 31, 2005
Collection type: Owned (#961)
Status: Available
Purchase date: March 26, 2006
Purchase price: Hidden
Review (movie): 0 / 10
Review (video): 0 / 10
Overview
DVD Covers
Sword of Vengeance
Sword of Vengeance
Misc.
 • Profile Contributors
 • Invelos Profile Links
 • US IMDb
Genres
Action
Martial Arts
Studios
Production Studios:
 • Toho
 • Katsu Productions
Media Companies:
 • ArtsMagic
Audio format
Japanese  Dolby Digital Mono
Subtitles
English
Discs
# Description A B DS DL A DL B
1Main Feature
Features
 • Scene Access
 • Feature Trailers
Crew
Direction
Kenji Misumi....Director
Writing
Kazuo Koike....Screenwriter
Kazuo Koike....Original Material By
Goseki Kojima....Original Material By
Production
Shintar˘ Katsu....Producer
Hisaharu Matsubara....Producer
Cinematography
Chishi Makiura....Director of Photography
Film Editing
Toshio Taniguchi....Film Editor
Music
Hideaki Sakurai....Composer
Sound
Tsuchitaro Hayashi....Sound
Art
Akira Naito....Art Director
Cast
Tomisaburo Wakayama....Ogami Itto
Fumio Watanabe....Sugito
Tomoko Mayama....Osen (whore)
Shigeru Tsuyuguchi....Matsuki Junai
Tomoo Uchida....Goto
Taketoshi Nait˘....Inspector Yagyu Bizen-no-Kami
Yoshi Kato
Yoshiko Fujita
Reiko Kasahara....Azami
Akihiro Tomikawa....Daigoro
Kauji Sokiyamo
Teruo Matsuyama
Toshiya Wazaki
Michimaro Otabe
Saburo Date
Ryutaro Gomi
Koichi Sato
Hiroshi Hasegawa
Kooji Fujiyama
Jun Takigawa
Hisao Hamita
Yukio Horikita
Tokio Oki....Yagyu Retsudo
Tadashi Iwata
Yűsaku Terajima
Manabu Morita
Yuuji Hamada
Hajime Etsukawa
Jun Fujikawa
Goroo Kudan
Shoji Mori
Sumao Ishihara
Kooji Uehara
Tamoisu Fujiharu
Jun Soloni
Kanae Kobayashi
Shinji Nunome
Iwao Kasumi
Kazuo Mortuchi
Junichi Naitou
Kazuo Obayashi
Yoshumitsu Shimonura
Kazuyo Yanaka
Massmi Koshiomon
Chizu Kobayashi
Yutaka Nakamura....Little Girl
Yűnosuke It˘....Ichige Gyobu