Babycart in the Land of Demons
Country of Origin:  Japan
Production year: 1973
Director: Kenji Misumi
Rating: Rating
UPC [Locale]: Disc ID: EEC4-D748-B0A2-7018
Running time: 1:29 (89 Min.)
Casetype: Digipak
Format: PAL, [Color status unset], 2.35:1 Widescreen
DVD-Format: Single-Sided, Single-Layered
Released: January 31, 2005
Collection type: Owned (#914)
Status: Available
Purchase date: March 26, 2006
Purchase price: Hidden
Review (movie): 0 / 10
Review (video): 0 / 10
Overview
DVD Covers
Babycart in the Land of Demons
Babycart in the Land of Demons
Misc.
 • Profile Contributors
 • Invelos Profile Links
 • US IMDb
Genres
Action
Martial Arts
Studios
Production Studios:
 • Toho
 • Katsu Productions
Media Companies:
 • ArtsMagic
Audio format
Japanese  Dolby Digital Mono
Subtitles
English
Discs
# Description A B DS DL A DL B
1Main Feature
Features
 • Scene Access
 • Feature Trailers
 • Gallery
Crew
Direction
Kenji Misumi....Director
Writing
Kazuo Koike....Original Material By
Tsutomu Nakamura....Original Material By
Production
Masanori Sanada....Producer
Tomisaburo Wakayama....Producer
Cinematography
Fujio Morita....Director of Photography
Music
Hideaki Sakurai....Composer
Art
Shigenori Shimoishizaka....Production Designer
Cast
Tomisaburo Wakayama....Ogami Itto
Michiyo Yasuda....Shiranui
Akihiro Tomikawa....Daigoro
Shingo Yamashiro....Lord Kurdoa Naritaka
Tomomi Sato....Quick Change Oy˘
Akira Yamauchi....Ayabe Ukon, messenger #1
Shuji Otaki....Mogami Shusuke, messenger #2
Taketoshi Nait˘....Mawatara Hachiro, messenger #3
Fujio Suga....Kikuchi Yamon, messenger #4
Rokko Toura....Sazare Kanbei, messenger #5
Yoshi Kato
Ritsu Ishiyama
Hiroshi Tanaka
Michima Otabe
Koji Fujiyama....Tomekichi the moll
Sumida Kazuyo....Hamachiyo
Satoshi Amatsu....Insp. Senzo
Gakuya Morita
Kenji Ushio
Koichi Sato
Masaru Shiga
Katsutoshi Akiyama
Riki Harada
Matsujiro Konaka
Taizen Shishido....Izumi Kazuna
Seichi Yoshi
Shingo Ibuki
Hinode Nishikawa
Masayuki Kubo
Yoshihiro Maruo
Yutaka Nakamura
Ikuko Takaishi
Tadashi Iwata
Toshio Nogi
Yoshimitsu Jo
Eitchi Kikuchi
Eiji Okada....Wakita
Minoru Ohki....Yagyu Retsudo
Renji Ishibashi....Izubuchi Shobei